Tovare jedan, iz čega si sve dobija jedinicu?


Dođe Frane doma i kaže papi da je dobija 4 jedinice.
Pape popizdio:
- Tovare jedan, iz čega si sve dobija jedinicu?
- Iz tjelesnoga, matematike, hrvatskoga i vjeronauka.

-Kopat ćeš ti meni kanale tovare jedan, ma; Kako si dobio jedinicu iz tjelesnoga?
- Učitelj nam je reka da dignemo jednu nogu, ja sam je diga.
- Onda je reka da dignemo i drugu nogu.
Pape: Pa ćes onda na kurcu stajat?
- To san i ja reka, pa sam dobija jedinicu..

Aj dobro, a kako si dobio jedinicu iz hrvatskoga?
- Učiteljica je izvukla nas troje i pitala nas da kažemo jednu rečenicu.
Jure je reka:
- Ana voli Matu.
Stipe je reka
- Ana voli Peru....
Pape: A jeba te, pa ta Ana je kurvetina!
- Je, to san i ja reka, pa mi je učiteljica dala 1..

- Dobro, kako si dobio jedan iz matematike?
- Učiteljica je pitala koliko je 2+3, a ja sam reka 5.
Onda je pitala koliko je 3+2...
Pape: A jeba te, to je isti kurac

- To sam i ja reka,vidiš, pa san dobija jedinicu..

- Dobro, ali nije mi jasno, kako si dobio jedan iz vjeronauka???
- Vjeroučitelj je pričao kako je bog svugdje oko nas,
a ja sam ga pita je li i u podrumu od našega susida,
a on je reka da je bog i tamo..

Pape: Je kurac, nas susid nima podruma...
- E, eto to san i ja reka.....