Kandidati za posao

Ako vam pri procesu odabira potencijalnih kandidata za zaposlenje nije baš jasno u koji odjel tj. funkciju biste ga / nju mogli iskoristiti evo par naputaka :
1. stavite 400 cigli u praznu sobu

2. uvedite sve kandidate u tu sobu i zatvorite vrata za njima

3. kandidate ostavite u sobi cca. 6 sati i nakon toga se vratite u sobu i analizirajte situaciju prema sljedećim kriterijima:

a) ako su prebrojali sve cigle - KNJIGOVODSTVO

b) ako su prebrojali sve cigle VIŠE puta - REVIZIJA

c) ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po cijeloj sobi - RAZVOJ i ISTRAŽIVANJE

d) ako su cigle sistematski podijeljene po cijeloj sobi - PLANIRANJE

e) ako se gađaju međusobno ciglama - VODITELJI PROIZVODNJE

f) ako svi spavaju - ZAŠTITA NA RADU / PORTIR

g) ako su sve cigle usitnili u sitne dijelove - IT

h) ako samo sjede bezveze okolo cigli i razgovaraju - LJUDSKI RESURSI

i) ako su već svi otišli doma - MARKETING

j) ako gledaju kroz prozor i doimaju se odsutnim - STRATEŠKO PLANIRANJE

k) ako su razdraženi i energično diskutiraju svi međusobno, ali nisu pomaknuli nijednu ciglu - TOP MANAGEMENT