Eksperiment s muhom


Izvodio Cigo eksperiment s muhom:
Iščupao jednu nogu i pustio da leti.
Zaključak: 
 muha bez jedne noge leti.
Iščupao drugu nogu te uzviknu
- Muho - leti!
I muha poleti.
Zaključak:
muha bez dvije noge leti.
Iščupao sve noge i bacio s dlana, te ponovo vikne:
- Muho leti!
I muha poleti. 
Zaključak 
muha bez nogu leti.
Iščupao muhi i sva krila, stavio je na dlan i viče:
- Muho leti!
Ništa.
Muho leti!
Ništa.
Zaključak: - Muha bez krila ne čuje.