Laganje

Jedna žena sjedi u avionu pored svećenika.

“Oče”, reče ona, “mogu li vas zamoliti za uslugu?”

“Rado, ako ću biti u mogućnosti, kćeri moja.”

“Znate, kupila sam jedan jako skup i posebno dobar aparat za depilaciju, ali on je još posve nov i sad se bojim da ću na carini morati puno platiti.
Biste li ga mogli sakriti ispod svoje halje?”

“Mogao bih, kćeri, ali problem je: ja ne mogu lagati. Nego, dajte mi taj aparat, nešto ću već smisliti.”

Žena je pomislila: “Nekako će se već srediti”, i dala mu je aparat.

Na aerodromu upita carinik svećenika ima li nešto za prijaviti.
“Od glave do struka nemam ništa za carinjenje, sine moj!”, uvjereno će svećenik.

Ponešto zbunjen, upita carinik: “A od struka nadolje?”

“Tu dolje”, reče svećenik, “imam jedan aparat za žene, koji još nikada nije upotrijebljen.”

Carinik se glasno nasmije i vikne:
“Sljedeći, molim…”