Baba i crno-bijele ovce
Saznaju novinari kako jedna baba na nekoj planini ima mnogo ovaca i sama ih čuva. 
Jedan od njih je nekako pronađe u želji da napravi reportažu o baki i ovcama,
Sjedi baba na stolici i prede vunu, a ispred nje po livadi pase tisuće ovaca. 

- Bako, koliko imaš ovaca ? 
- Kojih, crnih ili bijelih, - pita baba. 
- Pa, naprimjer bijelih? 
- dvije tisuće. 
- A crnih ? 
- Isto, - mrzovoljno će baba. 

- A koliko jedna ovca daje vune ? 
- Koja, crna ili bijela ? 
- Pa, naprimjer, bijela ? 
- Dvije kile godišnje. 
- A crna ? 
- Isto. 

- A koliko se mesa dobije! od jedne ovce ? 
- Koje, crne ili bijele ? 
- Naprimjer, crne ? 
- Dva'es pet kila. 
- A od bijele ? 
- Isto. 

Novinar vec iznerviran, puk'o mu film, pa vikne na babu: 
- Pa, dobro baba, kakva je razlika izmedju crnih i bijelih, kad me stalno pitaš : "crne ili bijele", a na kraju sve isto !? 
- Eeee, crne su moje !!! 
- A bijele ? 
- Pa isto.